Donateur

Donateur

Mocht u geen instrument bespelen of niet in de gelegenheid zijn om nu mee te spelen in het SOH, dan bent u ook als donateur van harte welkom. Met het stopzetten van de subsidiëring door de Provincie Noord-Holland en het beperken hiervan door de Gemeente Haarlem, kan het orkest uw financiële steun goed gebruiken. Voor minimaal €35,00 per jaar bent u donateur van het SOH. U ontvangt dan voor zowel het voorjaars- als het najaarsconcert 1 vrijkaartje plus een programmaboekje. Bovendien wordt u door ons tijdig op de hoogte gehouden van deze concerten.
Wat doen wij met uw gegevens? Bekijk ons Privacybeleid.