Orkest

concertreisberlijnjuni2005Het SOH werd opgericht in 1938. Dertig jaar heeft het orkest onder leiding gestaan van André Kaart. Na Otto Tausk (chef dirigent van het inmiddels opgeheven Holland Symfonia) is Nicholas Devons sinds het najaar van 2002 onze vaste dirigent. Onder zijn leiding streeft het orkest naar meer allure zowel op muzikaal gebied als in de presentatie. Zo voerde hij groepsrepetities onder leiding van professionele repetitoren en studiezondagen in. Een studieweekend hoort daar ook bij. De recensent van het Haarlems Dagblad meldde naar aanleiding van het voorjaarsconcert 2006: ‘We kunnen constateren dat het heel goed gaat met het orkest en dat we nog veel moois van dit ensemble kunnen verwachten’.

Het SOH telt nu ruim 50 leden. Een goede sfeer en een vriendschappelijke omgang met elkaar zijn onmisbare voorwaarden gebleken voor goed musiceren. Dit is altijd het eerste wat solisten en nieuwe spelers bij binnenkomst opvalt. De concertreis naar Berlijn in 2005 heeft daar ook veel toe bijgedragen. Voor het jubileumjaar 2008 stond een reis naar onze Franse jumelagestad Angers op het programma. In 2011 ging het orkest op concertreis naar Praag. De vereniging bezit een aantal eigen instrumenten, o.a.contrabassen en antieke gerestaureerde pauken. Ook de bibliotheek met bladmuziek mag er zijn. Traditioneel geven wij eenmaal per jaar een concert in de Philharmonie. Ook worden we voor andere evenementen uitgenodigd, zoals het begeleiden van de Mattheus Passion.

Als een orkestwerk dat vereist, trekken we extra gastspelers aan, vooral koperblazers en bassisten, maar soms ook (alt-)violisten. Zou je ook mee willen spelen en ben je gevorderd amateur op één van deze instrumenten, neem dan eens contact op met één van de orkestleden of meld je aan via de website (www.symfonieorkesthaerlem.nl). Of kom eens langs op een repetitie (elke woensdagavond van 8 uur tot half 11 in Haarlem).

Natuurlijk spelen we graag voor een enthousiast en liefst ook talrijk gehoor. Daartoe proberen de orkestleden dan ook zo veel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen naar onze concerten te lokken. De donateurs vormen de vaste kern van ons publiek. Voor een jaarlijkse bijdrage van tenminste 35 euro mag je je donateur noemen en krijg je bovendien nog een gratis kaartje voor het voorjaars- en het najaarsconcert. Aanmelden kan met de bon in een programmaboekje, bij de orkestleden of via de website. Neem vooral je aanhang mee!

SOHkerkinconcertklein