Dirigent

Nicholas Devons, sinds 2002 de vaste dirigent van het SOH, groeide in Engeland op. Hij komt uit een muzikale familie – zijn moeder was beroepspia­niste – en speelt al vanaf zijn achtste jaar viool. Na een eco­nomiestudie in Cambridge be­sloot hij muziek als vak te kie­zen.
Vanaf 1979 studeerde hij viool bij Mark Lubotsky aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij in 1983 zijn orkestdiploma en een jaar later zijn diploma Uitvoerend Musicus behaalde. Veel remplaceerde hij daarna bij verschillende orkesten, o.a. het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie Orkest en het Ballet Orkest.
Vanaf 1990 hield hij zich steeds meer bezig met orkestdirectie. Na directielessen bij Joop van Zon te hebben genomen, nam hij een aantal jaren in Tsjechië aan internationale workshops deel en studeerde hij later verder bij Jan Stulen die een belangrijke invloed op zijn ontwikkeling als dirigent heeft gehad.
Van 1996 tot 2023 was hij de vaste dirigent van het Betuws Symfonie Orkest.
Naast zijn werk als vaste dirigent heeft hij twee bijzondere symfonische concerten georganiseerd ten bate van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Beide keren met orkesten samengesteld uit professionele collega’s. Het eerste met medewerking van het Van Baerle Piano Trio (Beethovens Tripelconcert) en het tweede met leden van hetzelfde trio (Brahms’ Dubbelconcert).
Verder is hij actief als coach van verschillende kamermuziekensembles. Hij is ook concertmeester van het Noordhollands Bach Orkest.